Doğru cevaplar için yanınızdayız
Doğru cevaplar için yanınızdayız


DANIŞMANLIK
Dünya standartlarında danışmanlık


EĞİTİM
Dünya standartlarında eğitim


DENETİM
Dünya standartlarında denetim

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

100%

DANIŞMANLIK

100%

DENETİM

100%
Kurumların ve bireylerin gelişim ve değişimlerine katkı sağlamak için ihtiyaçlarına odaklanarak sonuç veren çözümler üretiyor ve bu çözümlerin hayata geçirilmesinin tüm aşamalarında destek veriyoruz.
Hedeflerinize ulaşmak için atmanız gereken tüm adımları net, somut ve anlaşılır biçimde önünüze seriyoruz.

EĞİTİMLERİMİZ

Profesyonel eğitmenler eşliğinde alacağınız eğitimlerimiz

SATIŞ
EĞİTİMİ

Kendinizi doğru , objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda yardımcı olmak...

ZAMAN
YÖNETİMİ

Zamanı yönetebilme becerisine ne ölçüde sahip olup olmadığınızı belirlemek, zamanı yönetmede size engel olabilecek faktörleri...

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Etkili iletişimin nasıl kurulması gerektiği ve insanlarla interaktif bir ilişki oluşturmamızda hangi davranışlarımızın etkin olduğunu...

DİJİTAL
MEDYA DİLİ

Gerçek hayatta olduğu gibi online platformlarda da davranışlarımız kelimelerimizden daha çok konuşur...

BEDEN DİLİ
OKUMA

İletişimde beden dilinin gücünü yaşatarak anlatmaktır. İletişimde “Aslında söylemek istediklerim” kısmı oldukça etkilidir. Amacımız...

STRES
YÖNETİMİ

Kişilerin kendilerini daha iyi tanıyarak, strese sebep olan tüm faktörleri belirlemek ve doğru yönetebilmelerini sağlamaktır...

ÖFKE
KONTROLÜ

Öfkelenmenize yol açan nedenleri fark etmenizi sağlamak. Farkındalık uyandırmak. Öfke kontrolü ile ilgili teknikleri öğrenmek...

ÇATIŞMA
YÖNETİMİ

Çatışma durumlarını etkin bir şekilde yöneterek uzlaşmaya çevrilebilecek bir dil geliştirmeyi, proaktif davranmayı, yönetim ve...

TELEFON İLE
İLETİŞİM

İletişimde çok önemli bir yeri olan telefon görüşmelerini başarı ile yürütmek, ses tonu ile doğru mesajı karşı tarafa aktarabilmek...

GERİ BİLDİRİM
EĞİTİMİ

İletişim yetkinliğinin en önemli başlıklarından olan - Geri Bildirim – kavramını anlamak, bu kavramın önemini ve insanlar üzerindeki...

SUNUM
TEKNİKLERİ

İş hayatında etkili sunum gerçekleştirmenizi, sunum dilinin ve tekniklerinin nasıl kullanılacağını en etkili şekilde katılımcılara...

MÜZAKERE
BECERİLERİ

Müzakere Becerileri Eğitimi ile profesyonel iş dünyasından katılımcıların İkna ve Müzakere Becerilerinin artması hedeflenmektedir...

EMPATİK
İLETİŞİM

Bireyler arasındaki çatışma ve kopuklukları ortadan kaldıracak iletişim yöntemlerini öğretmek, etkin iletişimin gerek ve sonuçlarına...

ÖZEL
EĞİTİMLER

Firmanızın personelinin eğitim ihtiyaçlarına özel, danışmanlık hiznetleri kapsamında oluşturduğumuz, size özel eğitim paketlerimiz...
DANIŞMANLIKLARIMIZ

Profesyonel Danışmanlık Hizmetlerimiz

YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI

Piyasa koşullarında en başarılı şirketler, değişen şartlara en hızlı uyum sağlayan ve beklenmeyen durumlara kendilerini en iyi hazırlayan şirketlerdir.

İNSAN KAYNAKLARI
DANIŞMANLIĞI

Yaptığı işe ve pozisyona en uygun çalışan, performansı yüksek, çok daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir.

YOL
HARİTAMIZ

Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişimini sağlar.DENETİMLERİMİZ

Profesyonel Denetim Hizmetlerimiz

MALİ DENETİMLER

Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde kurulmaktadır.

FRANCHISE DENETİMİ

Günümüzde birçok şirket bayilik (franchise) yapısı çerçevesinde yapılanmasını sürdürmektedir. Satış kanalı olarak seçilen bayilik yapısında bayiler ile ana firma birbirleri ile düzenli ilişkiler kurmaktadırlar.

TEŞVİKLER VE HİBELER

Zamanı yönetebilme becerisine ne ölçüde sahip olup olmadığınızı belirlemek, zamanı yönetmede size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırarak, zamanı nasıl daha etkili kullanabileceğinizi göstermek.