Doğru cevaplar için yanınızdayız
Doğru cevaplar için yanınızdayız

MALİ DENETİM HİZMETLERİ

MALİ DENETİM HİZMETLERİ

Audit Denetim Hizmetlerimizde;
- Muhasebe sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması
- İç denetim, karar alma mekanizmalarının kurulması ve sürekliliğinin sağlanması
- Mali tabloların, karlılığının ve verimliliğin doğruluğu analiz edilerek raporlanması yer almaktadır.

Audit Denetim Hizmetlerimizin ana hatlarını;
İç Denetim Faaliyetleri ve Özel Denetim (suistimal, yolsuzluk vb. gibi Mali Denetim) oluşturmaktadır.

İç Denetim Faaliyetleri
1.Finansal analiz ve denetim
- Uygun finansal yapının oluşturulması,
- Öz sermaye güvenliğinin korunması,
- Yeterli kar ve karlılığın sağlanması,
- İşletmenin likiditesini korunması,
- Optimal Sermaye yapısının araştırılmasına
yönelik eylem planlarının oluşturulması.

2.Finansal planlama
- Nakit Bütçesinin hazırlanması
- Sermaye maliyetinin hesaplanması

3.Aktiflerin yönetimi
a)Dönen değerlerin yönetimi
- Hazır Değerlerin denetim ve analizi
- Alacakların denetimi ve analizi
- Stokların denetimi ve analizi
b)Sabit değerlerin yönetimi

4.Özel finansal sorunlarına çözüm önerileri
- Yeniden yapılanma
- Birleşme
- Bölünme
- Tasfiye süreçlerinin yönetimi.

Mali Denetim Faaliyetleri
1.Finansal Tabloların analizi ve denetimi
- Muhasebe kayıtlarının ilke, standart ve mevzuata uygunluğunun denetimi,
- Finansal tablolarının doğruluğunun denetimi,
- Mali durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal açıdan yeterli olup olmadığının saptanması,
- Finansal kontrol sisteminin kurulması.

2.Maliyet Yönetimi
- Maliyet unsurlarının yapısal çözümlenmesi(Sabit-değişken ve yarı değişken maliyetlerin saptanması
- Kar hedeflemesi ve planlaması yapmak
- Başa baş noktası analizi
- Zarar eden ürüne ilişkin karar verme tekniklerinin geliştirilmesi
- Gider kontrolü tekniklerinin geliştirilmesi
- Maliyet sapma analizi
- İşletme, Gelir, Üretim Giderleri, Yatırım, ve Finans bütçelerinin hazırlanması.

Audit Denetim Hizmetlerimizle;
- Yönetime doğru bilgi akışı sağlanır.
- Yönetime, işletme ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
- Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
- Verimliliğin ve karlılığın optimum seviyeye ulaşması sağlanır.
- İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
- Denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
- Tüm ortakların hakları daha iyi korunmuş olur.

Siz de denetim hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için bize 0 533 775 0 777 numaralı telefonumuzdan ya da info@lifetimetr.com mail adresimizden ulaşabilirsiniz.